Gøsselforeningen

Beretning fra bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen har i 2014 fungeret uden formand, men der blev heldigvis indvalgt fuld bestyrelse plus et ekstra medlem ved sidste generalforsamling.

Der er blevet afholdt fire bestyrelsesmøder hvor vi primært har aftalt de næste arrangementer.

Der er blevet planlagt to workshops med Pernille Germansen og Eva Zimling. Begge blev aflyst, da der kun var en tilmeldt.

Vi har afholdt Gøsseltræf d. 15 november, hvor Karen Vinding kom og inspirerede os med sin viden og arbejde med kropssprog i ord og praksis. Efter en lækker frokost kom Jane Okine og inspirerede os med et fyrværkeri af lege og danse.

Den 8. januar kom vi ind i året 2015 med en Nytårskur, hvor Kirsten Juul Seidenfaden inspirerede med sang og musik.

For at udbrede kendskabet til Gøssel, er der blevet lavet en folder om Gøssel til uddeling. Oplaget ligger hos Inga.

Hjemmesiden har nu fungeret hele året, hvor nyhedsbrevene også findes.

Desværre er vores medlemstal dalende, så vi nu er en lille skare på 108 medlemmer i 2014.