Gøsselforeningen

Beretning fra Gøsselskolen

Sus

På skolen har vi i år haft en 1. årgang og en 2. årgang.

  1. årgang er startet med et helt semester - dvs. tiden frem til jul - der først og fremmest har handlet om at få gang i kroppene, stemmerne, rytmen og trommerne. Samt læst artikler fra Gøssel-jubilæumsskriftet for at få snakket om hvad ”det der Gøssel” egentlig er for noget. Efter jul er vi så gået i gang med at beskæftige os mere med børnene. De første 8 gange har handlet om 0-3-årige, sansemotorisk og motorisk udvikling samt metode. De sidste 6 gange kommer til at omhandle musikalsk udvikling. Samt selvfølgelig at holde fast i trommerytmerne.

  2. årgang har haft en periode med emnet ”at se på bevægelse, og kvalitet i bevægelse” hos både børn og voksne. Herefter en periode med bevægelsesleg og trommer i teori og praksis for de 3-6-årige. Efter jul har de arbejdet med egen bevægelse, anatomi og bevægelseslære - og med trommer. De sidste 7 gange er en periode med bevægelsesleg i teori og praksis for de mindste skolebørn.

Underviserne har i år været: Nina Foss, Hanne Dates, Via Riis Hansen, Anne Hussmann, Jacqueline Acda, Betty Nielsen, Pernille Germansen og Sus Hauch.

Da vi kun kan have to hold ad gangen, starter der ikke et nyt hold til efteråret.