Gøsselforeningen

Evaluering fra Gøsselskolen.

2019-02-09 00:00:00 UTC Betina Ernstsen

Evaluering Betina Ernstsen Hvilke emner/ perioder har du fået mest ud af? Hvorfor? Jeg har fået mest ud af vuggestue og børnehave modulerne, fordi jeg arbejder med små børn, og det derfor er noget, som jeg har kunne bruge. Men jeg synes også, at de andre moduler har været interessante og givet stof til eftertanke. Det har været godt med konkrete lege, godt med et kursus hvor der er meget praktisk, som man kan bruge direkte. Jeg kunne godt lide, at I viste os, hvordan man kan bruge forskellige remedier, det er noget, som jeg ikke selv har tænkt over. Og når man ser remedier blive brugt, får man selv nye ideer til andre ting, man kan bruge i rytmik med børn. Jeg kunne godt lide de gange, hvor vi fik noget special viden om børn og motorik. Vi støder jo alle på børn, som ikke er helt ligesom de andre, og så er det godt at have lidt teori herom. Ikke fordi vi skal være eksperter, men hvis man som pædagog ikke ved noget om grundene til, at børnene bevæger sig/ går/ løber/ agerer som de gør, så kan det være svært at gære noget ved det – hvor skal man starte? Og det er lettere at gå videre med det til eventuelle fagpersoner, hvis man ved lidt om, hvad det går ud på. Det at tromme har åbnet en helt ny verden for mig, det var fantastisk! Hvilke emner/ perioder har du fået mindst ud af? Hvorfor? Det ved jeg ikke:) Når du ser tilbage på de 2 år samlet, synes du så at prioriteringen af de forskellige fagområder har været rigtig? Hvad skulle evt. have fyldt mere eller mindre? Har du forslag til nye områder eller områder, der skal udgå? Jeg synes, at der burde være 45 minutters trommen hver gang. Det gør så stor en forskel at have tromme med til rytmik, så derfor burde det prioriteres højere. Jeg synes godt, at der kunne være mere inden for special området. Jeg synes, at man under trommeundervisningen skulle finde forskellige sange, hvor man så skal finde frem til, hvilke forskellige rytmer, der kan bruges til sangen. Der var lidt af det, men ikke meget.