Gøsselforeningen

Evaluering fra Gøsselskolen 2018.

2018-09-29 00:00:00 UTC Rie Finsen

Hvilke emner/ perioder har du fået mest ud af? Hvorfor? · Jeg har fået mest ud 0-3 års modulet. Teorien var virkelig god og relevant, og jeg fik masser af lege der understøttede den. Jeg kunne bruge det hele i praksis. Så gav det også basis viden for de kommende moduler om børn, da udviklingen bygger ovenpå… Jeg har fået et helt andet blik på barnet og familien efter dette modul, og har kunnet bruge al min nyerhvervede viden om motorisk udvikling i dagligdagen. (gælder også 3-6 år). · Tromningen har været rigtig god, især da vi nåede til at bruge rytmerne til at understøtte barnets bevægelser. · Generelt synes jeg litteraturen har været super god og relevant. · Børn med særlige behov og kvalitet i bevægelse har været godt, da det var så specifikt og konkret. Fik mig igen til at skærpe blikket på de børn jeg ser i hverdagen. · Så har jeg været glad for den viden jeg har tilegnet mig om min egen krop, også selvom jeg ikke altid synes det er det bedste emne, så har det sat sig fast. Jeg er mere opmærksom på mine egne stillinger i løbet af dagen (løfte, sidde…) og på børnenes ageren og brug af deres krop. · Generelt var hele første år rigtig godt!! Hvilke emner/ perioder har du fået mindst ud af? Hvorfor? · Måske lidt for meget egenfokus i længden J · Fik ikke så meget ud af opgaven, fik bare gentaget og opfrisket det første år, og så var det meget overfladisk.. · Synes at 2. år hang lidt, ift det første. Meget gentagelse, og mangel på legebeskrivelser (kan være, at jeg ikke har været så organisatorisk, og at vi ikke har været så gode til at optage. Men mangler noget opsummering af gangene). Det første år havde jeg mange aha-oplevelser, faldt lidt til jorden 2. år. Måske det også har noget at gøre med, at jeg arbejder med vuggestuebørn og ikke skolebørn.. · Kunne godt bruge noget mere om motorisk udvikling, nørde det lidt. Noget mere om høj og lav tonus f.eks. Når du ser tilbage på de 2 år samlet, synes du så at prioriteringen af de forskellige fagområder har været rigtig? Hvad skulle evt. have fyldt mere eller mindre? Har du forslag til nye områder eller områder, der skal udgå? Jeg kunne godt bruge mere trommespil og sang. Måske et intensivt trommekursus. Teori er rigtig godt at læse og have kendskab til, men lidt for stillesiddene for mig at bruge flere timer på at sidde og tale om, i et lokale med trommer mm. Stina Reffelt Ahrensberg Hvilke emner/ perioder har du fået mest ud af? Hvorfor? Intro var rigtig god. 3-6 år og 6-10 år er det jeg har brugt i min institution. Tromme og ideudvikling, Musikalske udvikling, den motoriske udvikling og egne færdigheder var godt, relevant og spændende. Hvilke emner/ perioder har du fået mindst ud af? Hvorfor? Jeg oplevede at der var for kort tid til gruppeopgaven og den lå i en periode, hvor det var svært at få tid til at afprøve forløbet. Perioden med egenbevægelse og ideudvikling: jeg havde mere brug for ideer til undervisning/noget jeg kunne videregive, end at arbejde med mig selv. Børn med særlige behov: I denne forbindelse oplevede jeg det ikke relevant. Jeg ville bruge en anden fagperson/ en motorikkonsulent.