Gøsselforeningen

Hitleg

Pernille

Hitleg er et indslag i Gøsselbrevet, hvor én fra foreningen beskriver en leg, som hitter hos dem.

Hvem?

Anette Nansen går på 2. årgang på Gøsselskolen. Til daglig er hun pædagog i en børnehave.

Hvad hedder hitlegen?

Skovsvin og skraldemænd

Hvilken aldersgruppe leger du den med?

De store børnehavebørn

Hvornår leger I den?

Til motorikforløb

Hvordan foregår den?

Man skal bruge ærteposer og hulahopringe. Hulahopringene lægges ud på gulvet, det samme gør ærteposerne, nogle af dem i ringene og nogle udenfor. Børnene deles i to grupper. Én gruppe er skovsvin og én gruppe er skraldemænd. Hulahopringene er skraldespande og ærteposerne skrald. Og så gælder det ellers om, at skovsvinene skal kaste ærteposerne ud af skraldespanden og skraldemændene skal samle dem op i skraldespandene igen - gerne med fuld fart på!