Gøsselforeningen

Indkaldelse til Generalforsamling

Bestyrelsen

TIRSDAG DEN 28 APRIL 2015 KL. 18-21

På UCC København, Strandvejen 93, 2900 Hellerup.

Kl. 18.00-18.45 Fælleslege med Julie, Tine og Sus

Kl. 18.45 Pause

Kl. 19.00 Generalforsamling med følgende dagsorden:

Navnerunde

  1. Valg af dirigent og referent.

  2. Beretninger fra bestyrelse, skole og redaktionsudvalget.

  3. Indkomne forslag:

Bestyrelsen indstiller, at hvis ikke der dukker nogle formandskandidater op, forsætter de som i det forløbne år.

  1. Regnskab og budget.

  2. Valg af bestyrelse og udvalg.

5.1. Valg af formand.

5.2. Valg til bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmer på valg: Inga Trans - genopstiller Lise Steffensen - stiller ikke op Betina Laursen - stiller ikke op, men stiller op som suppleant

5.3. Valg af 1-2 suppleanter:

Nuværende suppleanter: Hanne Kolding - genopstiller Marianne Rasmussen - stiller op til bestyrelsen

5.4. Valg af revisor.

5.5. Redaktionsudvalg: Pernille Germansen og Lars Ditlevsen

  1. Eventuelt