Gøsselforeningen

Kontakt og deadline

2016-02-12 00:00:00 UTC Lars og Pernille

Indlæg til næste Gøsselbrev kan mailes til: larsditlevsen@mail.dk senest d. 1. marts 2016.

Gøsselbrevet udkommer 4 gange årligt: januar, marts, juli samt oktober.

Redaktionsudvalget:

Lars Ditlevsen Mail: larsditlevsen@mail.dk Tlf: 2966 3576

Pernille Germansen Mail: pernillegermansen@gmail.com Tlf: 6116 7017

Kasserer:

Inga Trans Emdrupvej 153 st.mf. 2400 København NV. Mail: ingatrans@privat.dk Tlf : 3969 8060

Bestyrelsens og kursusudvalgets adresseliste kan ses på http://www.goessel.dk