Gøsselforeningen

Kontakt og deadline

2018-04-02 00:00:00 UTC Bestyrelsen

Indlæg til næste Gøsselbrev kan mailes til: larsditlevsen@mail.dk

Gøsselbrevet udkommer 3-4 gange årligt.

Redaktionsudvalget: Lars Ditlevsen Mail: larsditlevsen@mail.dk Tlf: 2966 3576

Pernille Germansen Mail: pernillegermansen@gmail.com Tlf: 6116 7017

Kasserer: Inga Trans Emdrupvej 153 st.mf. 2400 København NV. Mail: ingatrans@privat.dk Tlf : 3969 8060

Bestyrelsens og kursusudvalgets adresseliste kan ses på http://www.goessel.dk