Gøsselforeningen

Kontingent

2016-02-12 00:00:00 UTC Foreningen

Husk at indbetale kontingent, så vores dejlige forening kan bestå :)

Årskontingentet er 200 kr. Indbetales på reg.nr. 1551 kontonr.33755722