Gøsselforeningen

Nytårskur

Bestyrelsen

Torsdag den 7. januar 2016, kl. 17.30 - 21.00

UCC Strandvejen, Strandvejen 93

I år har vi inviteret Malene Bichel til at synge det nye år ind med os.

Malene arbejder med stemme og musik i mange forskellige sammenhænge - som underviser, proceskonsulent, performer og meget andet. Gennemgående i hendes virke er en vision om at arbejde “henimod nærvær og kreativitet og med afsæt i nærvær og kreativitet”

Til nytårskuren skal vi arbejde med circle songs, meditativ sang og måske med at slippe stemmen fri i fælles improvisation. Det bliver stemme-mindfulness til vintersjælen!