Gøsselforeningen

Nytårskur

2016-02-12 00:00:00 UTC Sus

Vi mødtes til et dejligt traktement, og det er altid hyggeligt at få snakket med nogle forskellige, man måske ikke har set i lang tid. Vores underviser, Malene Bichel, kom og spiste med - en rigtig god idé, så hun lige kunne fornemme hvem vi var. Hun spurgte bl.a. Julie og mig om vi ”bare” ville synge/ lave noget praktisk, eller om hun også skulle fortælle hvorfor hun gjorde hvad? Vi svarede at vi gerne ville indvies lidt i hvorfor hun gjorde hvad. Og det gjorde hun så undervejs - det var godt. Men kom efter min mening til at fylde lidt for meget…ikke egentlig fordi hun snakkede meget, men fordi der er kort tid sådan en aften. Og det bringer mig hen til en diskussion af selve nytårskurens koncept: Vi har reelt to timer til det faglige/udøvende. Det er meget kort tid. Især hvis vi vælger at få besøg af en der skal præsentere en hel idé/ tankemåde/ koncept osv. Sidste år havde vi valgt at vi ville synge. Basta. Ikke noget snak, bare synge. Det fungerede efter min mening bedre som nytårskur.

Jeg synes det er spændende at møde nye folk og deres måder at tænke krop, musik osv. på. Og jeg synes, at vi tit finder spændende oplægsholdere. Malene Bichel er ingen undtagelse. Det var interessant, det hun kom med. Men jeg kunne godt tænke mig, at der blev tid til at diskutere oplæggene. At der blev plads til at snakke og diskutere hvordan og om overhovedet disse oplæg kan tænkes ind i Gøssel-sammenhæng. Et eksempel: Malene B uddelte helt til slut nogle papirer om sine ideer og tanker. Men det var først da jeg kom hjem jeg fik kigget på dem. Og da spærrede jeg øjnene op, for det skriftlige oplæg havde overskriften: Mod et overordnet begreb for sang – uafhængigt af tid og kultur. Men det jeg lige havde oplevet var, at der ingen konventioner og kulturelt betingede krav var til vores sang/lyde når det ikke var traditionel musik vi lavede. Men så snart vi nærmede os noget der lignede ”rigtig musik” sang hun med sin operastemme. Altså med en klang og stemmeteknik der i den grad er hæftet op på en bestemt kultur. Det ville jeg f.eks. gerne have haft tid til at snakke om…

Håber ikke at dette bliver opfattet som et surt opstød, for det er det bestemt ikke. Jeg kunne bare godt tænke mig, at vi blev endnu bedre til at afstemme de mange ting vi vil med de tidsrammer vi har. Men det var så min mening, HVAD SYNES I?

Kærlig hilsen til jer alle fra Sus