Gøsselforeningen

Referat fra generalforsamling

2016-08-04 00:00:00 UTC Bestyrelsen

Generalforsamling Gøssel tirsdag den 19. april 2016.

Til stede: Inga, Dorte, Tine, Lars, Sus, Julie, Marianne R., Marianne T.,Via. Dirigent: Via. Referent: Marianne.

  1. Valg af dirigent og referent: Via, Marianne T.

  2. Beretninger fra bestyrelsen, skole- og redaktionsudvalget: Beretningerne er sendt ud. Gøsselskolen: Der er to hold på skolen. Et meget lille hold og et større. Der arbejdes på at gøre kurset to-årigt. Vi skal fremhæve vores forening og synliggøre de forskellige personer, som har gået på Gøsselskolen, der nu lever af at arbejde med børn, bevægelse og musik. Bladudvalget: Lars og Pernille vil gerne fortsætte. Hjemmesiden: Bestyrelsens navne skal skrives på. Lige nu er det kun Inga, der står der.

  3. Indkomne forslag: Bestyrelsen indstiller at de, hvis ikke der dukker nogle formandskandidater op, fortsætter som i de forløbne år: Bestyrelsen fortsætter uden formand.

  4. Regnskab og budget: Godkendt.

  5. Valg af bestyrelse og udvalg:

5.1. Valg af formand: Bestyrelsen fortsætter uden formand.

5.2.Valg til bestyrelsen: Genopstiller: Tine Felby, Marianne Tillgaard. Genvalgt. Genopstiller ikke: Eva Zimling Jensen, Julie Bjerrum Fischer. Tak for jeres indsats.

5.3. Valg af 1-2 suppleanter: Hanne Kolding - genopstiller

5.4. Valg af revisor: Hans Jørgen Tusborg fortsætter.

5.5. Redaktionsudvalg: Pernille Germansen og Lars Ditlevsen: Genvalgt. 5.6. Elevrepræsentant: Dorte Viren Riise: Valgt.

  1. Eventuelt: Tak til Julie og Eva.