Gøsselforeningen

Referat fra Generalforsamlingen.

2018-09-29 00:00:00 UTC Hanne Kolding & Marianne Rasmussen

Gøsselforeningens generalforsamling 20.03.2018 kl 18.30-21.00 Indledt med hyggesnak og spisning af medbragt mad efterfulgt af fællessang med Sus ved klaveret, hvor der blev sunget af Bernhard Christensens sange. Dagsorden: Navnerunde: Inga Trans (kasser), Jenny Foss(suppleant), Lars Ditlevsen (Gøsselbrevet), Marianne Rasmussen(bestyrelse), Marianne Tillgaard(bestyrelse), Sus Hauch(skolen), Tine Felby(bestyrelse), Anni Kjær, ego Hanne Kolding(bestyrelse), Liva Dige (bestyrelse/hjemmesiden) Valg af dirigent og referent: Dirigent Lars, referent Hanne Beretning fra bestyrelse, skole og redaktions udvalget: Bestyrelse: Afholdt 3-4 bestyrelsesmøder. Samt afholdt Nytårskur og Gøsseltræf. Bestyrelsen og medlemmerne er glade for, at Foreningen har fundet nyt ståsted i Batidas hyggelige lokaler på Rentemestervej i Nordvestkvarteret. Nytårskur: Afholdt tirsdag den 10. januar 2017, hvor Henny Hammershøj kom og fortalte om sit projekt og viste sin film “Fra Ghana til Danmark”. Vi skulle selvfølgelig også selv prøve. Med Sus Hauchs hjælp blev vi ledt igennem sanglegene. Gøsseltræf: Lørdag d. 18. november, hvor Annli Falk kom og brugte dagen på ” Den legende krop i relation til andre”. God energi blandt de mange deltagere og den fælles årlige hyggefrokost Skolen v. Sus: Først hold efter at undervisningen er gjort 2 årig. Omlægningen beror på længere årligt forløb, flere opgaver undervejs samt at synopsis er udeladt. Der er gennemført undervisning med et hold på 12 deltagere, de er færdige 28.05.2018, god kemi hele forløbet igennem. Der blev desværre ikke op startet nyt hold i 2017. Sus pointerer, at det er vigtigt, at der gøres alt for at annonce for Gøsselskolen alle steder. Dette er sidste udkald for skolens overlevelse. Der ses ikke flere kræfter i lærerkredsen for yderligere tiltag for overlevelse. Gøsseskolen forsøges gennem Rytmiskcenter anerkendt i BUF Akademiet (Kompetenceudvikling for Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune). Endnu ikke svar. Der er intromøde på Rytmiskcenter 22.05.2018. Krav for optagelser er rytmisk sans samt fremmøde ved Intromødet. Der annonceres gennem fagblade Redaktionen v Lars og Pernille: Lars samler tingene og Pernille sætter op. Meget tung proces at få hevet indlæg frem. Lars deltog i sidst afholdte bestyrelsesmøde, hvilket havde været vældig givtigt begge veje. Besluttet at det gør han fremover. Regnskab: Medlemstallet lidt mindre end på samme tidspunkt sidste år. Ingen ændring i kassebeholdning. Kontingentet det samme som sidste år 200 kr. Indtil nu ca 30-40 indbetalinger for kommende år. Der sendes nu rykkere ud. Indkomne forslag: Bestyrelsesens forslag om at forsætte uden formand genfremstilles, hvis ingen kandidat opstiller. Vedtaget. Bestyrelsen fortsætter uden formand. Valg til bestyrelse: Tine Felby og Dorte Virén ønsker ikke genvalg, Jenny Foss træder ind i bestyrelsen, Hanne Kolding og Marianne Tillgaard genvalgt Lars Ditlevsen suppleant Lærerrepræsentant: Sus Hauch Revisor: Hans Jørgen Tusborg Redaktionsudvalg: Lars Ditlevsen og Pernille Germansen Der takkes for dejlig stemning og en kæmpe buket tulipaner til Tine for indsatsen gennem mange år i bestyrelsen. Referent Hanne Kolding Suppleret af Marianne Rasmussen