Gøsselforeningen

Referat fra Gøsselforeningens Nytårskur og generalforsamling

2019-07-29 00:00:00 UTC Hanne Kolding

Gøsselforeningens Nytårskur og generalforsamling 28.02.2019 kl 18.00-21.15 I år havde bestyrelsen besluttet at kombinere Nytårskuren og Generalforsamlingen. Aftenen blev indledt med bestyrelsens spiselige traktement for at ryste folk sammen, samt tid til small talk. Herefter var Malene Kjærgård inviteret til en times fælles underholdning med Circlessongs. Efter bestyrelsens opfattelse var det en fin kombination med Nytårskur efterfulgt af Generalforsamling. Der var ca 25 fremmødte medlemmer. Generalforsamlingen blev indledt kl 20.15 Sus indledte med ord om Leif og Ivalo falk, der begge var afgået ved døden med få dages mellemrum ugen inden. Begge har været ildsjæle omkring arbejdet med den rytmiske musik og er kendte af rigtig mange i Gøsselregi. Der var fra familiens side ønsket donation til at oprette en minde fond i deres navne, hvor udkomne artikler og materiale kan gemmes for eftertiden. Foreningen havde fremsendt 1000,00 kr. til dette arbejde. Dagsorden: Navnerunde: Der skete desværre det, at vi glemte navnerunden. Bestyrelsen blev senere præsenteret for de forsamlede. Valg af dirigent og referent: Dirigent: Via Referent: Hanne Kolding

Beretning fra bestyrelse, skole og redaktions udvalget: Bestyrelse: Der er afholdt 3-4 bestyrelsesmøder i løbet af året. Samt afholdt Nytårskur og Gøsseltræf i Batidas hyggelige lokaler på Rentemestervej i Nordvestkvarteret. Foreningens medlems situation blev drøftet og vendt med de fremmødte. Der er pt 68 betalende medlemmer. Der er en tilgang af medlemmer, når skolen starter op, det falder lige så drastisk, når skolen afsluttes, samtidig med at medlems tallet er støt dalende. Bestyrelsen blev rost for arrangementerne. Nytårskur: afholdt tirsdag den 09. januar 2018. Der blev vist to film. Først ”Når øjeblikket synger” af Jon Roar Bjørkvold og dernæst Anja Dalhoffs ”Astrids Gøssel – et portræt”. Begge film lagde op til nogle gode snakke og diskussioner. Det var en inspirende aften med tak til Sus Hauch, der til det sidste sammen med en kollega på teatret kæmpede for at få teknikken til at virke. Samtidig blev Kompendiet: ”Bevægelse og jazz – Astrid Gøssels liv og arbejde” af Gerd Gøssel vist frem og en del kompendier var til salg. Kompendiet kan købes hos: Danish Doc produktion A/S Bakkevænget 1 2460 Birkerød Mail:info@danishdoc.dk www.danishdoc.dk Gøsseltræf: Gøsseltræffet den 17. november 2018. Keren Gelfer startede dagen med et skønt program, hvor vi vekslede mellem vejrtrækning, performance, pulsbevidsthed og en opfordring til at mærke sig selv. Vi arbejdede med tempo, “frys”, klappeøvelser, kropbevidsthed og ikke mindst dans. Keren afsluttede formiddagen med meditationsøvelser, afslapning, dejlig sang og yin yoga. Efter frokosten kom Manner Peschcke-Køedt og fortalte om sin fordybelse i det kropslige og legende i musikundervisningen. Med udgangspunkt i børnenes iboende kræfter, deres undersøgende tilgang hvor krop, leg og musik smelter sammen, og hvor der skabes en kreativ proces. Eftermiddagen vekslede mellem Manners oplæg og hendes kompositioner. I frokostpause blev det ny udkomne kompendie af Gerd Gøssel: Bevægelse og jazz – om Astrid Gøssels liv og arbejde vist frem samt debatteret. Det var så heldigt, at flere havde kompendiet med for videre salg. Kompendiet kan købes ? Skolen v. Sus. Det fungerer rigtigt fint, at kurset nu er to årigt. Kurset starter tidligere på året og slutter senere. Der er indlagt en undervisnings lørdag. Skolen har tilknyttet 8 faste undervisere. Omlægningen af kurset fra tre til to årigt krævede en kæmpe indsats fra undervisernes side. Mange værdier skulle til gode ses for at fastholde ånden og intentionen ved Gøssel tanken. Dette arbejde føler underviserne er landet rigtigt fint. Der arbejdes mod en digitalisering af kurset med et spor til kursister og et til undervisere. Der annonceres for introdag her i foråret senere. Nyhedsbrevet v. Lars: Lars arbejder sammen med Pernille Germansen Lars er indtrådt i bestyrelsen for nemmere brobygning mellem Gøsselbrevet og bestyrelsen. Opleves som en meget givende konstellation for begge parter. Der er positiv respons på Hitlegene. Der efterlyses stadigvæk indslag til Gøsselbrevet. Regnskab: I regnskabet figurer en indbetaling fra Ditte Marie Sissech på 2000,00. Der har ingen respons været på henvendelse om kontakt. Kontingentet fastsættes som sidste år til 200 kr. Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag. Bestyrelsen er villige til at forsætte som kollektiv bestyrelsen, hvis ingen stiller op som formand. Vedtaget. Bestyrelsen fortsætter uden formand. Inga takkes for indsatsen som tovholder. Valg til bestyrelse: Præsentationsrunde af bestyrelsen. Liva genopstiller ikke og forsætter højst ½ år med administration af hjemmesiden. På valg: Inga Trans (genvalgt) Marianne Rasmussen (genvalgt) Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Hanne Kolding Jenny Voss Marianne Tillgaard Lars Ditlevsen (Gøsselbrevet) Suppleant: Susan Jespersen. Lærerrepræsentant: Sus Hauch Elevrepræsentant: Mia Rosenkilde Revisor: Hans Jørgen Tusborg Redaktionsudvalg: Lars Ditlevsen og Pernille Germansen Referent Hanne Kolding