Gøsselforeningen

Kontakt

Gøsselskolen

Rytmisk Center
Vesterbrogade 107 E
1620 København V
33 22 59 84

Har du spørgsmål vedrørende det 3 årige kursus kontakt Sus Hauch
sushauch@gmail.com
Foreningen

Gøsselforeningen
Emdrupvej 153 st.mf.
2400 København NV
Kasserer: Inga Trans
ingatrans@privat.dk
Find os på facebook:
Redaktionsgruppe

Pernille Germansen
pernillegermansen@gmail.com
Lars Ditlevsen
larsditlevsen@mail.dk