Gøsselforeningen

Gøsselbrev 2. 2015

Velkommen til Gøsselbrevet

/Lars og Pernille

Glædeligt forår! Vi håber I nyder de fine blomster, som i øjeblikket titter frem overalt.

Tiden nærmer sig for generalforsamlingen, og vi håber på stort fremmøde. Læs nærmere om dette her i brevet.

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling

Bestyrelsen

TIRSDAG DEN 28 APRIL 2015 KL. 18-21 På UCC København, Strandvejen 93, 2900 Hellerup. Kl. 18.00-18.45 Fælleslege med Julie, Tine og Sus Kl. 18.45 Pause Kl. 19.00 Generalforsamling med følgende dagsorden: Navnerunde 1. Valg af dirigent og referent. 2. Beretninger fra bestyrelse, skole og redaktionsudvalget. 3. Indkomne forslag: Bestyrelsen indstiller, at hvis ikke der dukker nogle formandskandidater op, forsætter de som i det forløbne år. 4. Regnskab og budget. 5. Valg af bestyrelse og udvalg. 5.1. Valg af formand. 5.2. Valg til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer på valg: Inga Trans - genopstiller Lise Steffensen - stiller ikke op Betina Laursen - stiller…

Læs mere

Beretning fra bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen har i 2014 fungeret uden formand, men der blev heldigvis indvalgt fuld bestyrelse plus et ekstra medlem ved sidste generalforsamling. Der er blevet afholdt fire bestyrelsesmøder hvor vi primært har aftalt de næste arrangementer. Der er blevet planlagt to workshops med Pernille Germansen og Eva Zimling. Begge blev aflyst, da der kun var en tilmeldt. Vi har afholdt Gøsseltræf d. 15 november, hvor Karen Vinding kom og inspirerede os med sin viden og arbejde med kropssprog i ord og praksis. Efter en lækker frokost kom Jane Okine og inspirerede os med et fyrværkeri af lege og danse. Den 8….

Læs mere

Beretning fra Gøsselskolen

Sus

På skolen har vi i år haft en 1. årgang og en 2. årgang. 1. årgang er startet med et helt semester - dvs. tiden frem til jul - der først og fremmest har handlet om at få gang i kroppene, stemmerne, rytmen og trommerne. Samt læst artikler fra Gøssel-jubilæumsskriftet for at få snakket om hvad ”det der Gøssel” egentlig er for noget. Efter jul er vi så gået i gang med at beskæftige os mere med børnene. De første 8 gange har handlet om 0-3-årige, sansemotorisk og motorisk udvikling samt metode. De sidste 6 gange kommer til at omhandle…

Læs mere

Beretning fra Gøsselbrevet

Lars og Pernille

Det sidste år har vi fået finpudset formen på det nye Gøsselbrev. Husk at I kan bruge det nye layout til at navigere i brevet ved at klikke i indholdsfortegnelsen på den overskrift, I ønsker at læse. Udover at vi har arbejdet med det nye layout, er vi også begyndt at lægge artikler og beretninger fra Gøsselbrevene på hjemmesiden (www.goessel.dk). Vi har indført konceptet hitleg og håber, at flere vil bidrage med lege til de kommende breve. Vi er åbne for forslag, hvis der er idéer til ændringer eller tilføjelser. Kommentarer eller materiale I ønsker at få med i Gøsselbrevet…

Læs mere

Hitleg

Pernille

Hitleg er et indslag i Gøsselbrevet, hvor én fra foreningen beskriver en leg, som hitter hos dem. Hvem? Anette Nansen går på 2. årgang på Gøsselskolen. Til daglig er hun pædagog i en børnehave. Hvad hedder hitlegen? Skovsvin og skraldemænd Hvilken aldersgruppe leger du den med? De store børnehavebørn Hvornår leger I den? Til motorikforløb Hvordan foregår den? Man skal bruge ærteposer og hulahopringe. Hulahopringene lægges ud på gulvet, det samme gør ærteposerne, nogle af dem i ringene og nogle udenfor. Børnene deles i to grupper. Én gruppe er skovsvin og én gruppe er skraldemænd. Hulahopringene er skraldespande og ærteposerne…

Læs mere