Gøsselforeningen

Gøsselbrev 2, 2016

Velkommen til Gøsselbrevet

2016-04-07 00:00:00 UTC Lars og Pernille

Glædeligt forår allesammen, håber I nyder det dejlige vejr.

Læs mere

Generalforsamling

2016-04-07 00:00:00 UTC Bestyrelsen

TIRSDAG DEN 19. APRIL 2016 KL.18-21 UCC København Strandvejen 93 2900 Hellerup. Aftenens program: Kl. 18-18.45 Vi starter med at synge nogle af Bernhard Christensens sange som opfølgning på Gøsseltræffet Kl. 18.45 Pause - vi serverer lidt frugt, chokolade, vin og vand Kl. 19.00 Generalforsamling med følgende dagsorden: 0. Navnerunde 1. Valg af dirigent og referent. 2. Beretninger fra bestyrelse, skole og redaktions-udvalget. 3. Indkomne forslag. Bestyrelsen indstiller, at hvis ikke der dukker nogle formandskandidater op, forsætter de som i de forløbne år. 4. Regnskab og budget. 5. Valg af bestyrelse og udvalg. 5.1. Valg af formand. 5.2. Valg til…

Læs mere

Beretning fra bestyrelsen

2016-04-07 00:00:00 UTC Bestyrelsen

Bestyrelsens beretning 2015 Bestyrelsen har igen i 2015 fungeret uden formand. Der er blevet afholdt 4 bestyrelses møder, hvor vi har diskuteret og aftalt de næste arrangementer. Træffet blev afholdt d. 22. november hvor Nina Foss og Sus Hauch kom og inspirerede os med deres viden og oplevelser med Bernhard Christensen. Der blev fortalt og sunget hele dagen. Som vanligt var der et stort fremmøde. Nytårskuren blev den 7. januar 2016, hvor Malene Bichel inspirerede med stemme, circle songs, meditativ sang og musik. Desværre er vores medlemstal dalende, så vi i 2015 er en lille skare på 104 medlemmer.

Læs mere

Beretning fra Gøsselskolen

2016-04-07 00:00:00 UTC Betty

På Gøsselskolen har vi pt. en 2. årgang og en 3. årgang. På begge årgange arbejdes der med stor interesse og engagement. På 2. årgang har overskrifterne været: 1. Anatomi og bevægelseslære, tromme, sang og percussion 2. Motorik og metode 3 - 6 år 3. Motorik og metode de yngste skolebørn 4. Idéudvikling 3. årgang har arbejdet med: 1. Rytme, dans, tromme og idéudvikling 2. Udvikle nye lege, synge og tromme 3. Synops - Problemformulering, udarbejdelse og fremlægning 4. Børn med specielle behov 5. Opsamling, evaluering og afslutning Undervisere på Gøsselskolen er Nina Foss, Sus Hauch, Via Riis, Anne Huusmann,…

Læs mere

Beretning fra redaktionen

2016-04-07 00:00:00 UTC Pernille og Lars

Gøsselbrevet har nu eksisteret i sin nye form i ca. 2 år. Vi i redaktionen er glade for for formatet og vil gerne fortsætte med at lave brevet. Tak til Julie Bjerrum Fischer for at læse korrektur. Og tak for de indlæg vi får til brevet, men vi kunne selvfølgelig godt tænke os at få endnu flere.

Læs mere

Hitleg

2016-04-07 00:00:00 UTC Pernille

Vi har desværre ikke fået en hitleg med denne gang! Håber på at kunne kompensere med to styks i næste nummer! Så hjælp os, så vi kan dele en masse lege med hinanden. Send os en beskrivelse af en leg som hitter hos dig! Det behøver på ingen måde at være noget avanceret eller særligt, men bare en leg, som du/I synes rigtigt godt om. Udfyld spørgsmålene herunder (eller beskriv på anden måde legen) og send dem til pernillegermansen@gmail.com. Hvem er du? Hvad hedder hitlegen? Hvilken aldersgruppe leger du den med? Hvornår leger I den? Hvordan foregår den?

Læs mere

Kontingentfejl

2016-04-07 00:00:00 UTC Inga

I sidste nummer af Gøsselbrevet, havde der sneget sig en fejl ind i kontonummeret til betaling af kontingent. Vi beklager meget! Som kontingent indbetales 200 kr på Reg. 1551 Nr. 000 337 5722.

Læs mere

Kontakt og Deadline

2016-04-07 00:00:00 UTC Lars og Pernille

Indlæg til næste Gøsselbrev kan mailes til: larsditlevsen@mail.dk senest d. 1. juli 2016. Gøsselbrevet udkommer 4 gange årligt: januar, marts, juli samt oktober. Redaktionsudvalget: Lars Ditlevsen Mail: larsditlevsen@mail.dk Tlf: 2966 3576 Pernille Germansen Mail: pernillegermansen@gmail.com Tlf: 6116 7017 Kasserer: Inga Trans Emdrupvej 153 st.mf. 2400 København NV. Mail: ingatrans@privat.dk Tlf : 3969 8060

Bestyrelsens og kursusudvalgets adresseliste kan ses på http://www.goessel.dk

Læs mere