Gøsselforeningen

Gøsselbrev 2, 2018.

Velkommen til Gøsselbrevet.

2018-09-29 00:00:00 UTC Lars & Pernille.

Vi håber, I har nydt den varme sommer, og fået mærket græs og sand mellem tæerne. Her i brevet er en indkaldelse til Gøsseltræffet i efteråret, hvor vi håber, at vi ses. Et referat fra generalforsamlingen, Lars’ artikel om en høring om “Musik og det gode liv” og et endnu et par evalueringer fra nyuddannede Gøs’ler. Vi takker for inputs og ønsker jer god læselyst :) Layoutet har ændret sig lidt, da systemet vi sender ud fra også har ændret sig. Vi håber, det ikke volder problemer ellers må I endeligt melde tilbage. Glade sommerhilsner Lars og Pernille

Læs mere

Indkaldelse til Gøsseltræf.

2018-09-29 00:00:00 UTC Sus Hauch

RESERVÉR DATOEN D. 17. NOVEMBER 2018 hvor vi holder GØSSELTRÆF kl. 9.45 – 15.30 Først skal vi bevæge os og danse med Keren Gelfer. Keren’s baggrund og uddannelser er moderne dans og performance, Living og dancing yolates, samt Yinmind (yin yoga og meditation). For mere info, se hendes side Dancing people eller @dancingpeeps på facebook. Efter frokost skal vi lytte til (og synge/danse lidt med) Manner Peschcke-Køedt . Manner er uddannet Almen musikpædagog på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Cand.mag. i Didaktik (Musikpædagogik) på Aarhus universitet (DPU). Hun har igennem de sidste mange år interesseret sig for det kropslige og…

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen.

2018-09-29 00:00:00 UTC Hanne Kolding & Marianne Rasmussen

Gøsselforeningens generalforsamling 20.03.2018 kl 18.30-21.00 Indledt med hyggesnak og spisning af medbragt mad efterfulgt af fællessang med Sus ved klaveret, hvor der blev sunget af Bernhard Christensens sange. Dagsorden: Navnerunde: Inga Trans (kasser), Jenny Foss(suppleant), Lars Ditlevsen (Gøsselbrevet), Marianne Rasmussen(bestyrelse), Marianne Tillgaard(bestyrelse), Sus Hauch(skolen), Tine Felby(bestyrelse), Anni Kjær, ego Hanne Kolding(bestyrelse), Liva Dige (bestyrelse/hjemmesiden) Valg af dirigent og referent: Dirigent Lars, referent Hanne Beretning fra bestyrelse, skole og redaktions udvalget: Bestyrelse: Afholdt 3-4 bestyrelsesmøder. Samt afholdt Nytårskur og Gøsseltræf. Bestyrelsen og medlemmerne er glade for, at Foreningen har fundet nyt ståsted i Batidas hyggelige lokaler på Rentemestervej i Nordvestkvarteret. Nytårskur:…

Læs mere

Musik og det gode liv.

2018-09-29 00:00:00 UTC Lars Ditlevsen

D.17 april var jeg tilhører til en debat/høring med overskriften var ”Musik og det gode liv”. Debatten var arrangeret af Rytmisk Center og Københavns Professionshøjskole (tidl.UCC) I panelet var Gøsselforeningen repræsenteret af Nina Foss. Derudover var Gøsselmedlem Marie Dam Hansen også med i panelet. Hun er Rytmik pædagog i Brøndby kommune. Der kom ikke meget konkret ud af debatten men det var meget spændende at høre om hvad der foregår af musik m.m ude omkring og hvad den kan bruges til i udviklings-, behandlings- osv øjemed. Planen er vist at der skal arbejdes videre med ”projektet”. Hvordan det skal foregå…

Læs mere

Evaluering fra Gøsselskolen 2018.

2018-09-29 00:00:00 UTC Rie Finsen

Hvilke emner/ perioder har du fået mest ud af? Hvorfor? · Jeg har fået mest ud 0-3 års modulet. Teorien var virkelig god og relevant, og jeg fik masser af lege der understøttede den. Jeg kunne bruge det hele i praksis. Så gav det også basis viden for de kommende moduler om børn, da udviklingen bygger ovenpå… Jeg har fået et helt andet blik på barnet og familien efter dette modul, og har kunnet bruge al min nyerhvervede viden om motorisk udvikling i dagligdagen. (gælder også 3-6 år). · Tromningen har været rigtig god, især da vi nåede til at…

Læs mere

Kontakt.

2018-09-29 00:00:00 UTC Lars & Pernille

Indlæg til næste Gøsselbrev kan mailes til: larsditlevsen@mail.dk Gøsselbrevet udkommer 3-4 gange årligt. Redaktionsudvalget: Lars Ditlevsen Mail: larsditlevsen@mail.dk Tlf: 2966 3576 Pernille Germansen Mail: pernillegermansen@gmail.com Tlf: 6116 7017 Kasserer: Inga Trans Emdrupvej 153 st.mf. 2400 København NV. Mail: ingatrans@privat.dk Tlf : 3969 8060

Læs mere